gymnastické pomůcky

Doporučujeme předem konzultovat s trenérem!

mozolníky – svycreminky-kruhy     cvičky – Ilwabile