2014

SOUHRN ROKU 2014:

  • Letní soustředění pro děti – na Vystrkově – srpen
  • Letní soustředění pro děti – specializovaná tělocvična Kolín – srpen
  • Vánoční závod – prosinec
  • Vánoční hodina – prosinec
  • Přebor Středočeského kraje ( 1x za 2 roky ) – květen/listopad
  • Závody viz. termínová listina (na konci stránky)

Naše gymnastky se za rok 2014 zúčastnily šestnácti závodů (jednotlivkyň i družstev), z nichž si přivezly celkem 10 zlatých, 12 stříbrných a 13 bronzových medailí. Největším úspěchem oddílu je účast na Mistrovství České republiky, kde si příbramské závodnice mohou poměřit svou výkonnost s TOP oddíly jako je Brno, Vítkovice, Moravská Ostrava, Kampa – Praha apod.

Kondiční letní soustředění se konalo poprvé na Vystrkově v Hotelu Orlík. Zázemí zde bylo velmi příjemné a prostory pro každodenní tréninky více než dostačující. Doufáme, že se nám povede zarezervovat tento areál i pro následující roky.

Následovalo soustředění ve specializované gymnastické tělocvičně v Kolíně, kde se, mimo jiné, nachází velká molitanová jáma. Gymnastky si tak mohou vyzkoušet nové těžké prvky a nemusí se bát špatného dopadu. Náš oddíl jezdí za tímto účelem do Kolína každoročně už několik let.

V říjnu 2014 se konal nábor nových gymnastek, jež poctivě cvičí pod dozorem dvou trenérek – Beerové Daniely a Pohludkové Veroniky – obě jsou bývalé odchovankyně oddílu sportovní gymnastiky.

Náš oddíl má současné době 64 závodnic, jež jsou rozděleny do sedmi tréninkových skupin – ty trénují 2x, 3x nebo 4x v týdnu. Na přípravě závodnic se podílí celkem čtrnáct trenérů a jedna baletka. Kvůli vysokému počtu gymnastek, máme stále větší problém s prostorovým zabezpečením, a tak využíváme všechny volné tělocvičny, kdykoli je to možné.

Dalším problémem je nedostatek vyškolených rozhodčích, jejichž účast je podmínkou každého závodu (1 rozhodčí na konkrétní počet závodnic z daného oddílu). Od minulého roku nám přibyly dvě nové rozhodčí – trenérka Aneta Procházková a paní Dvořáková, jejíž dcera je členkou oddílu. Oběma za jejich výpomoc velmi děkujeme!

Rovněž děkujeme všem našim gymnastkám, trenérům, rozhodčím, baletce, sponzorům i rodičům, a samozřejmě Sokolu bez něhož bychom neměli kde trénovat!

SG_terminovalistina