PŘÍPRAVKOVÝ GYMNASTICKÝ KROUŽEK

 

VÍTÁME VÁS V NAŠEM ŘÍPRAVKOVÉM GYMNASTICKÉM KROUŽKU

Kroužek je určen pro dívky, které prošly naší gymnastickou přípravkou a nadále se chtějí gymnastice věnovat.

 • Cvičíme každé úterý od 15:00 do 16:30 v gymnastické tělocvičně,
 • scházíme se vždy 10 minut před začátkem lekce v gymnastické tělocvičně,
 • gymnastický kroužek je nezávodní,
 • dívky si s sebou nosí cvičební úbor, pití, švihadlo a jsou učesané,
 • cena kroužku 1000,- Kč/pololetí (září-leden , únor-červen) + roční členské příspěvky 1 500,- (viz pokyny k platbě),
 • částku je třeba uhradit na účet Sokola do konce prvního měsíce pololetí.

!!!POKYNY K PLATBĚ GYMNASTICKÉHO KROUŽKU!!!

Pro účast na gymnastickém kroužku je třeba uhradit Sokolské roční členství a oddílové půlroční příspěvky:

 • Sokolské členství 1500,- Kč/rok (hradí se vždy v lednu)
 • Oddílové příspěvky 1000,- Kč/půl rok (hradí se vždy do konce prvního měsíce pololetí – v září a v únoru)


ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

 • Na účet35-523288349/0800
 • Částka: 1000,- Kč (pololetí)
 • Variabilní symboldatum narození cvičence (např. cvičenec narozen 21.1. 2005, tedy do variabilního symbolu se uvede: 20050121)
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení cvičence (např. Josef Novák), Gymnastický kroužek

SOKOLSKÉ ČLENSTVÍ

 • Podmínkou účasti je vyplněná a odevzdaná přihláška do Sokola, kterou naleznete v odkazu níže a uhrazené členské roční příspěvky, které se hradí vždy v lednu 1 500,-Kč.
 • Pro nově příchozí členy v září je třeba uhradit snížené členské příspěvky 300,- (taktéž na účet Sokola),
 • Členům Sokola je umožněno navštěvovat jakékoliv sokolské aktivity.
 • V rámci sokolského členství je úrazové pojištění a výhodnější cena příměstského sokolského tábora.

PŘIHLÁŠKA

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 • Výše členského příspěvku pro rok 2021 (Musí být zaplacen do 31.1.2021):
 • děti, studenti do 18 let a dospělí 1500 Kč / rok
 • Platby za členské příspěvky se provádějí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ dle VZORU:
 • Na účet35-523288349/0800
 • Částka: 1.500,- (nově příchozí v září hradí 300,-)
 • Variabilní symboldatum narození cvičence (např. cvičenec narozen 21.1. 2005, tedy do variabilního symbolu se uvede: 20050121)
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení cvičence (např. Josef Novák)

Telefonní kontakt na trenérky: 

 • Veronika Trinerová: 722 453 342
 • Kateřina Šimůnková: 776 054 898
 • Anna Blehová: 736 161 156
 • Karolína Svobodová 722 075 122
 • Aneta Procházková: 605 189 91