CENA

  • roční členský příspěvek Sokolu : 1.500,- (BEZHOTOVOSTNĚ – informace k platbě zde)
  • oddílové příspěvky: 2.000,-/pololetí
  • z těchto peněz se následně dětem platí startovné, nové nářadí, magnézium a hradí ostatní provozní náklady