AKTUALITY

!POZOR!

– O JARNÍCH PRÁZDINÁCH MINIGYM NEPROBÍHÁ –

  • Prosíme, aby si dívky na trénink nosily švihadlo, které jim bude délkou vyhovovat.
  • Nyní se lekce Minigym platí měsíčně, a to každý první trénink v měsíci (hotově 400,- Kč) přítomné trenérce.

Výše členského příspěvku pro rok 2020 (Musí být zaplacen do 31.1.2020):

děti, studenti do 18 let a dospělí 1500 Kč / rok

Platby za členské příspěvky se provádějí výhradně BEZHOTOVOSTNĚ dle VZORU:

Na účet: 35-523288349/0800

Částka: 1.500,- (600,-, 400,-, 200,-)

Variabilní symbol: datum narození cvičence (např. cvičenec narozen 21.1. 2005, tedy do variabilního symbolu se uvede: 20050121)

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení cvičence (např. Josef Novák)

Video sestav na Vánoční závod pro ročník narození 2014 a 2015 naleznete na odkazech níže:


POZOR!

Od ledna 2020 je nutno: 

  • nahlásit, zda-li bude Vaše dcera MINIGYM dále navštěvovat,
  • vyplnit přihlášku do Sokola, která bude k dispozici u trenérek,
  • zaplatit členské sokolské příspěvky,
  • od nového roku se budou lekce platit paušálně: 400,- Kč/ měsíc, a to hotově vždy první trénink v měsíci přítomné trenérce,
  • časy a dny tréninků se nemění.